Till innehåll
Foto: Lo Birgersson

Center för skolutveckling

Stödjer, stimulerar, initierar och utmanar till skolutveckling

Center för skolutveckling, CFS, vänder sig till skolledare, förskollärare, lärare, arbetslag och elevhälsopersonal i Göteborgs Stad och stödjer dem i deras utvecklings- och kvalitetsarbete. Målet är att alla barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt.

Aktuellt

R2L höjer elevers resultat

Publicerad 29 april 2019
Till hösten startar återigen fortbildningen Reading to Learn, R2L, i Center för skolutvecklings regi.

Praktiknära forskning för att utveckla matematiken

Publicerad 15 april 2019
Ett projekt med praktiknära forskning ger skolor chansen att utveckla en digital matematikundervisning. - Det finns ett kunskapsgap kring hur digitala läromedel i matematik förändrar lärares praktik, säger Martin Tallvid, lektor på Center för skolutveckling och Göteborgs universitet.
${loading}