Till innehåll

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 23 mars 2020 klockan 08:29 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att det finns en allmän smittspridning i samhället. Göteborgs Stad följer noggrant händelseutvecklingen. På krisinformation.se kan du hålla dig uppdaterad på läget. Tvätta händerna ofta och begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19
Foto: Lo Birgersson

Center för skolutveckling

Stödjer, stimulerar, initierar och utmanar till skolutveckling

Center för skolutveckling, CFS, vänder sig till skolledare, förskollärare, lärare, arbetslag och elevhälsopersonal i Göteborgs Stad och stödjer dem i deras utvecklings- och kvalitetsarbete. Målet är att alla barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt.

Aktuellt

Information om masterprogram i pedagogik

Publicerad 14 februari 2020
Funderar du på att studera pedagogik på avancerad nivå? Pedagogen bjuder in till ett informationsmöte den 26 februari.

Kompetensutveckling kring autism och adhd

Publicerad 7 februari 2020
Hur bemöter vi elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Hur kan vi bedöma alternativt men ändå rättvist? Det är några av de frågor som diskuteras på en utbildning om autism och adhd hos gymnasieelever.

R2L ger alla elever lika möjligheter

Publicerad 30 januari 2020
Under 2018 och 2019 genomförde Center för skolutveckling för sjätte året utbildningen Reading to Learn för lärare från grund- och gymnasieskolor i Göteborg. Rapporten från utbildningen visar att projektet även i år har påverkat både elevers och lärares lärande positivt.
${loading}