Till innehåll
Flicka i förskolan tittar in i kameran via en kikare. Foto: Lo Birgersson

Center för skolutveckling

Stödjer, stimulerar, initierar och utmanar till skolutveckling

Center för skolutveckling, CFS, vänder sig till skolledare, förskollärare, lärare, arbetslag och elevhälsopersonal i Göteborgs Stad och stödjer dem i deras utvecklings- och kvalitetsarbete. Målet är att alla barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt.

Aktuellt

Camilla Björklund är vetenskaplig ledare för Göteborgs Stad

Publicerad 24 februari 2023
Sedan augusti 2022 är Camilla Björklund vetenskaplig ledare för utbildningsområdet i Göteborgs Stad. Uppdraget innebär att hon ska leda och stödja skolutveckling på vetenskaplig grund för ökad likvärdighet och kvalitet i utbildningen.

Språk-, läs- och skrivutveckling temat vid Skolverkets besök

Publicerad 23 februari 2023
I veckan gästades stadens språk-, läs- och skrivutvecklarnätverk av två representanter från NCS vid Skolverket. Syftet med besöket var att få en ökad inblick i nätverkets organisation och arbete och utbyta erfarenheter.

Språkutvecklande undervisning i fokus under vecka 44

Publicerad 2 november 2022
När eleverna har höstlov är det intensiva dagar för många lärare i Göteborg. Hundrafemtio lärare som deltar i de språkutvecklande utbildningarna Reading to learn och Teachers College Reading and Writing Project, TCRWP, har fortbildning under veckan.
${loading}