Till innehåll
Foto: Lo Birgersson

Center för skolutveckling

Stödjer, stimulerar, initierar och utmanar till skolutveckling

Center för skolutveckling, CFS, vänder sig till skolledare, förskollärare, lärare, arbetslag och elevhälsopersonal i Göteborgs Stad och stödjer dem i deras utvecklings- och kvalitetsarbete. Målet är att alla barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt.

Aktuellt

Sök projektmedel för forskning i förskolan och skolan

Publicerad 3 oktober 2019
Nu kan du som är lärare, förskollärare eller rektor, oavsett skolform, i Göteborgs Stad åter igen söka pengar för att forska i förskolan eller skolan. Denna gång är inriktningen likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget.

Ingen Bett-resa 2020

Publicerad 13 september 2019
Center för skolutveckling ställer in Bett-resan 2020, då Grundskoleförvaltningen och Utbildningsförvaltningen beslutat att begränsa resandet utanför Sverige av hållbarhets- och ekonomiska skäl.

Skolnärvaro temat på elevhälsans upptaktsdag

Publicerad 12 augusti 2019
Den 2 september samlas elevhälsan i Göteborgs Stad på Svenska mässan för en upptaktsdag med skolnärvaro i fokus.
${loading}