Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

På förskolan finns två avdelningar med barn från 1–5 år, Skattkistan och Krabban. På varje avdelning arbetar 3 personal, både förskollärare och barnskötare.

Förskolans motto är trygghet, lek och upptäckande

Först och främst fokuserar vi på att ditt barn ska känna sig trygg i förskolans miljö. Vi arbetar därför aktivt för barnens rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering och kränkande behandling.

Vi värderar leken högt eftersom barnen lär sig mycket genom lek, bland annat utvecklas språket. Vi kompletterar barnens språkutveckling genom att vi hjälper barnen att sätta ord på deras tankar när orden saknas. Vi benämner saker och det som händer runt oss så att barnen hör språket. Varje dag har vi högläsning. Vi kompletterar även det talande språket med takk-tecken.

Vi utforskar tillsammans med barnen där de befinner sig. För de yngre barnen kan det handla om allt från hur vår gård ser ut, maskarna i jorden eller något annat. För de äldre barnen kan det handla om vår närmiljö ända ut i yttre rymden. Vi bildar en 4–5 års grupp med de äldsta barnen på förskolan och de barnen leder oss vidare i utforskandet. Vi har fina möjligheter att utnyttja lekplatser, parker och museum i vår närhet.

Vi arbetar systematiskt och med läroplanen som grund för utbildningen.