En av arbetsuppgifterna är att förbereda smörgåsar. Foto: Lo Birgersson

Om Café Medborgarn

Här är vi cirka tio deltagare med lindriga till måttliga intellektuella funktionsnedsättningar.

Arbetssätt och metoder

Vi arbetar utifrån KASAM, MI, ESL och lågaffektivt bemötande.

KASAM står för känsla av sammanhang och bygger på tre centrala delar hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.

MI står för motiverande samtal och ESL står för ett självständigt liv.

Samarbete är viktigt

Hos oss är det viktigt med samarbete för att verksamheten ska fungera och allas insatser är viktiga. Vi har gemensamma gruppmöten då du kan vara med och påverka verksamheten.

Alla deltagare har möjlighet att få schema med bilder som stöd.

Personal och kompetens

Här arbetar två stödassistenter med tillgång till en stödpedagog. Personalen kan flera språk vid sidan om svenska, till exempel arabiska, kurdiska och finska.

Lokaler

Caféet ligger i Gamlestadens medborgarhus. Medborgarhuset är öppet för föreningar och privatpersoner att hyra. Uthyrning sköts av stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg.

Inne

I caféet kan gäster sitta och fika.

Vi har ett kök där vi bakar, diskar och sköter andra arbetsuppgifter. Det finns tillgång till ett rum där vi som jobbar kan ta rast.

Ute

Medborgarhuset ligger på Brahegatan i Gamlestaden. Här finns många restauranger och små butiker.

Res hit

Om du åker med kollektivtrafik är närmsta spårvagnshållplats SKF. Det finns parkeringar i närheten och kommer du med färdtjänst så går det bra att bli avsläppt utanför entrén.