En av arbetsuppgifterna är att förbereda smörgåsar. Foto: Lo Birgersson

Om Café Medborgarn

Här är vi cirka tio deltagare med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetssätt och metoder

Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik, motiverande samtal (MI), lågaffektivt bemötande och alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Vi har gemensamma gruppmöten och deltagar-APT (arbetsplatsmöten), där du kan vara med och lämna synpunkter, idéer och påverka verksamheten.

Alla deltagare har möjlighet att få schema med bilder som stöd. Vi har även digital kompetens inom välfärdsteknik.

Samarbete är viktigt

Hos oss är det viktigt med samarbete för att verksamheten ska fungera. Allas arbete är viktigt.

Personal och kompetens

Här arbetar en stödassistent och en stödpedagog.

Personalen pratar svenska, arabiska, kurdiska och finska.

Det finns tillgång till arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska vid behov.

Lokaler

Våra lokaler ligger i Gamlestadens medborgarhus, Brahegatan 11a.

Inne

Vi har ett kök där vi bakar, diskar och sköter andra arbetsuppgifter. Vi har också tillgång till ett rum där vi kan ta rast.

Ute

I närheten av vår verksamhet finns många restauranger och små butiker.

Res hit

Om du reser med kollektivtrafiken är närmsta spårvagnshållplats SKF. Använd Västtrafiks reseplanerare för att se ungefärlig resetid.

Det finns också en parkering i närheten av verksamheten och kommer du med färdtjänst så kan du bli avsläppt utanför dörren.