Nya Torslandaskolan byggs som F-6-skola. Illustration: Link arkitektur

Torslandaskolan

Nuvarande Torslandaskolan F-5 ska rivas och ge plats åt en ny F-6-skola. Den beräknas stå färdig senhösten 2022 och ska ha plats för 600 elever.

Den nya skolan är en sammanslagning av Österödskolan F-3 och Torslandaskolan F-5, den ersätter de två skolorna från 1 juli 2020.

Hösten 2020 påbörjas arbetet med att bygga nya Torslandaskolan F-6. Under de två år vi bygger den nya skolan kommer eleverna vara i tillfälliga paviljonger på Torslandavallen och i de lokaler som Österödskolan F-3 tidigare använt. Årskurs 2 och en grupp i årskurs 3 kommer att vara i Österödskolan F-3:s tidigare lokaler.

De tillfälliga paviljongerna är uppbyggda på samma vis som ordinarie skollokaler. Här finns såväl fullstora klassrum och grupprum som matsal och en skolgård med lekredskap. Lekredskapen flyttas med från Torslandaskolan F-5 och på skolgården kommer det också att planteras träd som sedan flyttas med när den nya skolan står klar. 

Att bygga en ny skola för staden är ett stort projekt med många inblandade. Lokalförvaltningen hyr in ersättningslokaler och bygger skolan. Trafikkontoret har ansvar för trafiken. När skolan står klar är skolan hyresgäster hos lokalförvaltningen.

Ett förslag till ändring av detaljplanen för Torslandaskolan har tagits fram.
Ändringarna innebär främst att den befintliga byggrätten utökas i höjdled från en våning till tre våningar.
Lokalförvaltningen har fått i uppdrag av grundskoleförvaltningen att bygga en ny skola för F–6 med plats för 600 elever. Projektet är en del av satsningen Rain Gothenburg med målet att bygga världens bästa skola när det regnar.

Skolans verksamhetsidé är att erbjuda en varierad pedagogisk miljö som främjar allas kunskapsutveckling inom olika skolformer. Skolans mål är att vara en trygg och småskalig skola där barnet ser och är sett. Skolgård och byggnad är ett pedagogiskt äventyr med vattnets kretslopp i centrum. Planerna för skolgården, är att den ska vara Göteborgs roligaste, särskilt när det regnar.

Skolan planeras stå färdig senhösten 2022.


Illustration: Link arkitektur

Bakgrund

Stadsdelsnämnden Västra Hisingen var det som började arbetet med en ny skola. När grundskolenämnden bildades, beslutade den att beställa en skola.

Vad händer just nu?

April 2020: Grundskoleförvaltningen och lokalförvaltningen planerar för flytt av verksamheten till tillfälliga lokaler.

Januari 2019: Grundskoleförvaltningen har haft informationsmöten med verksamheten och andra intressenter om projektet.

Augusti 2020: Torslandaskolan F-6 flyttar in i tillfälliga lokaler vid Torslandavallen.

Dokumentation

Offentliga beslutsdokumentation (finns som tillägg i form av PDF:er längt ner)