Härlandatjärnsskolan

Intill Härlanda tjärn byggs en ny F-9-skola för 560 elever. Byggprojektet ingår i Bo2021.

Just nu bygger lokalförvaltningen en skola för årskurserna F-9 invid Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan intill Härlanda tjärn. Planen ingår i BoStad2021 - ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Skolan som ska byggas heter Härlandatjärnsskolan. Vi bygger även en idrottshall och lokaler för kulturskolan. Skolan ska uppfylla krav för övernattning i samband med större evenemang och kommer att förses med ett tillagningskök med kapacitet att laga 600 portioner dagligen.

Skolan, som ska rymma 560 elever, planeras stå färdig lagom till terminsstart hösten 2022.

Vad händer just nu? 

Bottenplattan är gjuten och montaget av betongelementen har påbörjats.
I december finns alla 3 skolvåningarna på plats.
Tätt och klimatstyrt hus i början av april 2021.