Robertshöjdsgatan, Härlanda tjärn

På Robertshöjdsgatan byggs en ny F-9-skola för 560 elever. Byggprojektet ingår i Bo2021.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 260 fler bostäder och skapa utrymme för en skola för årskurserna F-9 invid Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan intill Härlanda tjärn. Planen ingår i BoStad2021 - ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Skolan som ska byggas heter Härlandatjärnskolan. Vi bygger även en idrottshall och lokaler för kulturskolan. Skolan ska uppfylla krav för övernattning i samband med större evenemang och kommer att förses med ett tillagningskök med kapacitet att laga 600 portioner dagligen.

Skolan, som ska rymma 560 elever, planeras stå färdig lagom till terminsstart hösten 2022.

Vad händer just nu?

Under vecka 20 startar byggnationen av Härlandatjärnskolan (tidigare Robertshöjdskolan) och förberedande markarbeten för bodetablering och pålning sker. Pålning för den nya skolan kommer att pågå i cirka fyra veckor med start under vecka 21.