Tills nya Åkeredsskolan ska ersättas med ny skola, ska paviljonger lösa behovet av undervisningslokaler. Foto: Hannah Björk

Paviljonger i Åkered

Elever och medarbetare i årskurs 4-6 på nya Åkeredsskolan är sedan februari 2020 evakuerade. I maj påbörjades utbyggnaden av paviljongerna vid skolan för att täcka behovet av undervisningslokaler för skolans elever från starten av höstterminen 2020.

Bakgrund

Det har planerats för en ny skola i Åkered i flera år, men planprocessen har dessvärre dragit ut på tiden.
När elever på nya Åkeredsskolan började få fysiska symptom som huvudvärk, utslag och andningsproblem på senhösten 2019, gjorde lokalförvaltningen som förvaltar skolan flera undersökningar och en stor innemiljöutredning som visat på fuktskadorna som var mer omfattande än befarat.
Kommunen beslutade att evakuera elever och personal från skolan.
I februari började elever och medarbetare i årskurs 4-6 att bussas till Kvibergsskolan. Eleverna i årskurs 2-3 undervisas i paviljonger i nära anslutning till skolan, och dessa paviljonger ska nu byggas ut för att rymma skolans elever till dess att en ny skola står färdig.

Var placeras paviljongerna?

Lokalförvaltningen har fått klartecken att nyttja de befintliga paviljongerna i anslutning till skolan och granntomten för att utöka de tillfälliga lokalerna som redan nyttjades. Bygglovsansökan är inlämnad och arbetet med att förbereda marken har inletts.

Hur många får plats på paviljongskolan?

I lokalförvaltningens uppdrag ingår att ersätta det antal elever som har sin placering på Åkeredsskolan, det vill säga eleverna i årskurs 3 till 6.

När börjar de användas?

Från höstterminens start 2020.

Vad händer just nu?

Typ av arbete

Planerad period

Markarbete för park- och lekytor

Vecka 32-39

Montering av lek- och parkutrustning

Vecka 33-35

Återfyllning av ytor

Vecka 34-37

Plantering

Vecka 35-37

Ytskikt och asfaltsarbeten

Vecka 36-40
Kontakt

Skicka gärna e-post med din fråga till paviljongprojekt.akeredsskolan@lf.goteborg.se så återkommer vi så snart vi kan.