Tills nya Åkeredsskolan ska ersättas med ny skola, ska paviljonger lösa behovet av undervisningslokaler. Foto: Tiina Petersson

Paviljonger i Åkered

Elever och medarbetare i årskurs 3-6 på nya Åkeredsskolan har sedan höstterminen 2020 sin undervisning i paviljonger. Orsaken är problem med fukt, mögel och ventilation i skolbyggnaden.

Bakgrund

Det har planerats för en ny skola i Åkered i flera år, men planprocessen har dessvärre dragit ut på tiden.
När elever på nya Åkeredsskolan började få fysiska symptom som huvudvärk, utslag och andningsproblem på senhösten 2019, gjorde lokalförvaltningen som förvaltar skolan flera undersökningar och en stor innemiljöutredning som visat på fuktskadorna som var mer omfattande än befarat.
Kommunen beslutade att evakuera elever och personal från skolan.
I februari började elever och medarbetare i årskurs 4-6 att bussas till Kvibergsskolan. Eleverna i årskurs 2-3 undervisas i paviljonger i nära anslutning till skolan, och dessa paviljonger ska nu byggas ut för att rymma skolans elever till dess att en ny skola står färdig.
Det intensiva arbetet under våren och sommaren har resulterat i att paviljongerna blev färdiga för inflytt av barn och personal till höstterminen 2020.

Var har paviljongerna placerats?

Lokalförvaltningen har fått klartecken att nyttja de befintliga paviljongerna i anslutning till skolan och granntomten för att utöka de tillfälliga lokalerna som redan nyttjades.

Hur många får plats på paviljongskolan?

I lokalförvaltningens uppdrag ingår att ersätta det antal elever som har sin placering på Åkeredsskolan, det vill säga ca 250 elever i årskurs 3 till 6.

När börjar de användas?

Barnen har flyttat in i de nya paviljongerna, enligt ursprunglig plan, vid höstterminens start 2020.

Vad händer just nu?

Typ av arbete

Planerad period (tidsangivelserna är preliminära)

Markarbete för park- och lekytor

Vecka 32-39 (ev flyttas arbetet fram något)

Montering av lek- och parkutrustning

Vecka 33-35

Återfyllning av ytor

Vecka 34-37

Plantering

Vecka 35-37

Ytskikt och asfaltsarbeten

Vecka 36-40
Kontakt

Skicka gärna e-post med din fråga till paviljongprojekt.akeredsskolan@lf.goteborg.se så återkommer vi så snart vi kan.

Telefon: Göteborgs Stads kontaktcenter 031-365 00 00