Kungsladugårdsskolan, Majorna

Kungsladugårdsskolan är en skola med 600 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt grundsärskola årskurs 1-6. Skolan ska nu renoveras invändigt med start januari 2022. Renoveringsarbetena beräknas pågå under två år.

Vi river för att bygga nytt

Lokalförvaltningens entreprenör river just nu förskolan Birger Jarlsgatan/ Fridhemsgatan för att ge plats för tillfälliga paviljonger under kommande renovering av Kungsladugårdsskolan. Den nya förskolan ska flytta in i en ny byggnad som SGS Studentbostäder uppför mellan 2022-2023 på tomten bakom paviljongerna. Den tar del av parkeringen i anspråk.

I den nya byggnaden kommer även den nya matsalen för grundskolan att placeras. Förskolebarn och -pedagoger är under projekttiden flyttade. När den nya förskolan på Birger Jarlsgatan/Fridhemsgatan är klar, troligen under hösten 2023, flyttar alla barn och personal tillbaka igen. Där paviljongerna stått, blir det en ny aktivitetsyta.

Tidplan för renovering av Kungsladugårdsskolan 

  • Förskolan Birger Jarlsgatan/Fridhemsgatan revs vecka 38
  • Paviljongerna etableras under ca 12 veckor med start vecka 40  
  • Kungsladugårdsskolan flyttar in i paviljongerna i samband med terminsstart i januari 2022
  • Renovering av Kungsladugårdsskolan börjar i januari och kommer att pågå under två år.

Vad händer där just nu?

Rivningsarbetet på skolgården är klart. Nu startar markarbetet för att förbereda inför de paviljonger som ska sättas upp. Paviljongerna ska användas under den tid som renovering av Kungsladugårdsskolan görs. Renoveringen av skolan är ett planerat underhåll som lokalförvaltningen i Göteborgs Stad ansvarar för.

En del av skolgården kommer att vara avspärrad men i övrigt tillgänglig under veckorna 39 - 43 samt vecka 45 och framåt när markarbeten pågår. Under onsdag till fredag vecka 45 samt måndag till tisdag vecka 46 när paviljongmodulerna lyfts in med kranbil är skolgården avstängd. Under vecka 45 och 46 hänvisar vi därför vårdnadshavare och elever till entréerna på ”utsidan” av skolhuset.

Bilden ovan visar körväg och avspärrningar för markarbeten och när paviljongerna lyfts in på skolgården.

När räknar vi med att det är klart?

Paviljongerna beräknas kunna tas i bruk för verksamheten i samband med vårterminens start i januari 2022. Renovering av övriga Kungsladugårdsskolan beräknas starta vid årsskiftet och pågå i ca två år. När skolan är färdigrenoverad, är lokalerna moderniserade för att bättre passa dagens undervisning.

Dokumentation

Invändig planritning för paviljonger

Utvändig planritning för paviljonger


Läs mer om projektet på stadsutvecklingswebben