Kungsladugårdsskolan, Majorna

Kungsladugårdsskolan är en skola med 600 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt grundsärskola årskurs 1-6. Skolan ska nu renoveras invändigt med start januari 2022. Renoveringsarbetena beräknas pågå under två år.

Vi river för att bygga nytt

Lokalförvaltningens entreprenör river just nu förskolan Birger Jarlsgatan/ Fridhemsgatan för att ge plats för evakuerings-paviljonger under kommande renovering av Kungsladugårdsskolan. Den nya förskolan planeras till en ny byggnad som SGS uppför mellan 2022-2023 på tomten bakom paviljongerna. Den tar del av parkeringen i anspråk.

I den nya byggnaden kommer även den nya matsalen för grundskolan att placeras. Förskolebarn och -pedagoger är under projekttiden flyttade. När den nya förskolan på Birger Jarlsgatan/Fridhemsgatan är klar, troligen under hösten 2023, flyttar alla barn och personal tillbaka igen. Där paviljongerna stått, blir det en ny aktivitetsyta.

Tidplan för renovering av Kungsladugårdsskolan 

  • Rivningsarbeten klara vecka 38 
  • Byggstart för paviljongerna är vecka 39 eller 40 och pågår i cirka 12 veckor  
  • Kungsladugårdsskolan flyttar in i paviljongerna i vecka 2 januari 2022
  • Renovering av Kungsladugårdsskolan börjar i januari och kommer att pågå under två år

Vad händer där just nu?

Rivningsarbetet på skolgården är klart. Nu startar markarbetet för att förbereda inför de paviljonger som ska sättas upp. Paviljongerna ska användas under den tid som renovering av Kungsladugårdsskolan görs. Renoveringen av skolan är ett planerat underhåll som lokalförvaltningen i Göteborgs Stad ansvarar för.

En del av skolgården kommer att vara avspärrad men i övrigt tillgänglig under veckorna 39 - 43 samt vecka 45 och framåt när markarbeten pågår. Under onsdag till fredag vecka 45 samt måndag till tisdag vecka 46 när paviljongmodulerna lyfts in med kranbil är skolgården avstängd. Under vecka 45 och 46 hänvisar vi därför vårdnadshavare och elever till entréerna på ”utsidan” av skolhuset.

Bilden nedan visar körväg och avspärrningar för markarbeten och när paviljongerna lyfts in på skolgården.


När räknar vi med att det är klart?

Paviljongerna beräknas kunna tas i bruk för verksamheten i vecka 2 januari 2022. Renovering av övriga Kungsladugårdsskolan beräknas starta vid årsskiftet och pågå i ca två år. När skolan är färdigrenoverad, är lokalerna moderniserade för att bättre passa dagens undervisning.

Dokumentation

Invändig planritning för paviljonger

Utvändig planritning för paviljonger