Skiss av den nya skolans fasad. Illustration: D Office

Ny grundskola i Lundby

I Lundby bygger vi en ny skola för årskurs 7-9. Där kommer drygt 600 elever samt 20 elever i grundsärskola att utbildas. Det byggs även två idrottshallar med läktare som ska rymma 1000 åskådare, samt kulturskola. Aulan ska fortsatt möjliggöra för kulturevenemang och upplevelser för invånarna i stadsdelen.

Ny grundskola i Lundby

I Lundby bygger vi en ny högstadieskola för årskurs 7-9 samt grundsärskola. Delar av gamla Lundby gymnasium har rivits för att lämna plats åt skolan. Det är lokalförvaltningen som är byggherre, och entreprenören Peab som bygger skolan. Byggprojektet planeras att pågå i cirka två år. Vi bygger även två fullmåttshallar som Göteborgs idrottsföreningar kan nyttja på kvällar och helger för träning eller turneringar. De utdragbara läktarna ska rymma 1000 åskådare. 

Aulan och foajén bevaras och kommer även i fortsättningen att vara samlingsplats för kulturella upplevelser och intressanta föreläsningar för en publik om cirka 800 personer. I foajén till aulan finns en väggrelief, Cirkus, från 1956 av keramikern Lisa Larson som bevaras.

Keramikern Lisa Larsons väggrelief  "Cirkus" i foajén till aulan. Foto: Konstdatabasen

Vad händer just nu i projektet?

September 2021:  I början av september monteras tolv stora hydrauliska stämp, alltså ställningar som stöd under byggnation, från England för att fortsatt schakt ska kunna utföras innanför sponten i skolans källardel.

Augusti 2021: Pålning för idrottsdelen pågår till augusti. I källardelen för skolan har grovbetong gjutits och en del rörarbeten har påbörjats för de kommande avloppen i källarens dusch- och toalettutrymmen.

Maj 2021: Ett symboliskt första spadtag togs den 26 maj av elever på Ryaskolan och Svartedalsskolan. Grundskoleförvaltningen avslöjade även att skolan kommer att heta Lundbyskolan när den är färdig, om allt går som det ska, i slutet av 2023. Pålning har påbörjats. Det innebär att tyngden från byggnaden förs förbi de ytliga jordlagren genom att pålar förankras i berggrunden för stabilitet och hållfasthet. Vid pålning, uppstår ljudstörningar som dessvärre är nödvändiga när man bygger stort. Se Peabs film från spadtaget.

April 2021: Kulturskolans elever muralmålade byggplanket som vetter mot Munkedalsgatan under påsklovet. 

Mars 2021:  Rivningen och bortforsling av gammalt material är avslutad och nästa förberedelse inför byggstarten tar vid. För att hålla jordmassor och lera på plats, kommer stora plåtväggar att bankas ner i marken. De fästs ihop och blir en barriär som gör att omkringliggande jord inte förskjuts när man fortsätter att gräva. Montaget av spont, som stödkonstruktionen kallas, påbörjar vi veckan efter påsk. Det kommer att låta en hel del och även skapa vibrationer. Störningarna läser mätare av kontinuerligt och varnar om gränsvärdena för ljud och vibrationer riskerar att överskridas. När arbetet med att få sponten i backen är färdigt, fortsätter vi med pålning för att sedan kunna gjuta den nya grundskolans källare. 

Februari 2021: Vi bygger en tillfällig lekyta för förskolan i Sunnanvindsparkens norra del, Sockenvägens förskola. Detta för att frigöra yta som behövs när vi bygger den nya grundskolan och idrottshallarna.

December 2020: Byggstaketet ersätts med ett mer täckande bullerplank. Den del av planket som vetter mot Munkedalsgatan kommer Kulturskolan, som blir en del av nya grundskolan, att pryda med graffitikonst.

November 2020: Rivningen påbörjas och beräknas pågå till mars. Aulan med tillhörande foajé kommer att bevaras, men huvudbyggnaderna samt gymnastiksalen kommer att ge plats åt en ny, modern grundskola.