Bilden är en illustration över hur skolan ska bli.

Askimsskolan, Askim

Befolkningen växer i området runt Askimsskolan som därför behöver expandera. En del av skolbyggnaderna är gamla och otidsenliga vilket kräver en ombyggnation med eventuell utbyggnad.

Bakgrund

I  området runt Askimsskolan ökar befolkningen vilket betyder att antalet utbildningsplatser måste öka. Stadsdelsförvaltningen i Askim-Frölunda-Högsbo ser nu på möjligheterna att bygga ut Askimsskolan till en F-6 skola för ca 470 elever. Detta skulle möjliggöra att eleverna kan gå kvar längre i närområdet innan de flyttar vidare till Hovåsskolan.

Dagens lokaler på Askimsskolan är av skiftande kvalitet och ålder. I förstudien kommer de olika byggnaderna att undersökas för att se hur skolan kan byggas ut på bästa sätt.

Vad händer just nu?

Juni 2018
Lokalsekretariatet har nu godkänt Lokalförvaltningens förstudie om en ombyggnation av Askimsskolan. Den nya Grundskoleförvaltningen kommer att skriva ett tjänsteutlåtande om att få gå vidare med förstudien.

Januari 2018
Lokalsekretariatet har haft synpunkter på förstudien som nu till en viss del omarbetas.

Oktober 2017
Just nu slutförs förstudien.
Arkitektförslag
Presentation från uppdragsmöte Lokalförvaltningen

Mars 2017
Förstudien pågår.

November 2016
Förstudien inleddes i slutet på oktober. Just nu ser Lokalförvaltningen över statusen på befintliga byggnader för att se vilka som ska behållas. De undersöker också vilka möjligheter till utbyggnad som finns och vad detaljplanen tillåter.

Oktober 2016
Lokalsekretariatet kommer att inleda en förstudie inom kort.