Illustration: Tengbom arkitekter

Pågående projekt skola

Här kan du läsa mer om våra pågående projekt inom skola i Göteborgs Stad. Vi bygger nya skolor eller bygger om och ut skolor. Det är lokalförvaltningen som gör det, med upphandlade entreprenörer, på uppdrag av grundskoleförvaltningen.