Bildgalleri

För att möta barns och elevers olikheter ska både inne- och utemiljö vara stimulerande och inspirerande. Byggnaderna ska utformas på ett sätt som utgår från barnens perspektiv. Förskole- och skolgård ska locka till lek och rörelse samtidigt som den ska användas till pedagogiska stunder.

Utemiljö skolgård
Utemiljö Nygårdsskolan. Plats för lek för de yngre barnen.
 

Utemiljö skolgård
Aktivitetsytor, bollplaner och skateboardhinder på Nygårdsskolan.
 

Utemiljö skolgård
Naturinspirerad hinderbana på Nygårdsskolan.
 

Utemiljö skolgård
Bollplank och klätterställning på Nygårdsskolan.
 

Utemiljö skolgård
Utemiljö Nygårdsskolan.

Matsal Västerhedsskolan
Matsalen på Västerhedsskolan.

Klassrum Västerhedsskolan
Ett klassrum på Västerhedsskolan.