Dialog och kontakt

Vid nybyggnation av skolor berörs miljö och människor i närområdet på olika sätt. Tanken med den här webplatsen är att du ska kunna hitta information om alla våra byggprojekt så att du vet hur de långsiktiga planerna ser ut och vad som händer just nu.

Sidorna på denna webbplatsen är under förändring och uppbyggnad.