Illustration: ADWICE AB

Västerhedsskolan

Elever och lärare flyttade in i nya Västerhedsskolan i februari 2016. Skolgården färdigställdes under hösten 2016. Skolan har plats för cirka 235 elever från förskoleklass till årskurs 3. I samma byggnad ligger även Sjupundsgatans förskola med ca 140 barn.

Tidslinje

December 2016
Det allra sista på skolgården och utemiljön kring parkeringen och entré slutförs. Plantering av växter sker till våren.

November 2016
Skolgården är under uppbyggnad och beräknas vara klar i slutet på november.
Skiss utemiljö


Galleri

Miljön i den nya skolan är ljus och inbjudande med mycket naturliga inslag.

Torget.
 

Matsal
Matsalen.
 

Stol och bord framför stor väggtavla
Entrén med konstverk av Zsuzsanna Gilice Larsson.
 

Lång soffa i biblioteket
Biblioteket.

 

Arbetsrum/grupprum
Samtalsrum elevhälsa.

Klassrum
Klassrum.

Klassrum
Klassrum.