Illustration: D Office

Slottsbergsskolan, Västra Frölunda

Det planeras fler bostäder i Frölunda och när befolkningen i området ökar uppstår behov av fler skolplatser. I maj 2020 stod Slottsbergsskolan färdig.

Bakgrund

En omfattande expansion av lägenheter är planerad i området runt Frölunda torg där 7000 nya lägenheter ska byggas innan 2035, varav 3000 innan 2021. Det finns därför ett stort behov av att öka antalet skolplatser i området.

Slottsbergsskolan F-6 är är vid Munspelsgatan. Den har plats för ca 380 elever från förskoleklass till årskurs 6. Förutom F-6-skola, ryms kulturskolan  i den nya byggnaden och det finns även en idrottshall. Ett utökat tillagningskök förser Slottsbergsskolan och den intilliggande förskolan med nio avdelningar med skolmat.

Vad händer just nu?

Augusti 2020
Skolan startar med förskoleklasser höstterminen 2020.

Maj 2020
Byggnationen står färdig enligt tidsplan.

December 2019
Byggnationen pågår enligt tidsplan, skolan beräknas stå färdig i maj 2020.

Juni 2018
Rivning och projekteringsarbetet fortsätter enligt tidsplanen.

April 2018
​Nu rivs den gamla idrottshallen och matsalen för att ge plats åt den nya skolbyggnaden.

Mars 2018
Utformningen av skolan börjar bli färdig. Förslaget är att bygga en skola i fyra våningar. Kulturskolan kommer att ha en del av sin verksamhet i de nya lokalerna. 

Februari 2018
Arbetet med arkitektbyrån D Office fortsätter enligt plan. Projektering kring rivningen av gamla idrottshallen och matsalen pågår.

Januari 2018
Första mötet med arkitektbyrån D Office hölls nyligen för att ge en bild av planeringen för alla rum i den tre plan höga skolan. Saker man diskuterar är t ex skofria ytor, uppehållsytor, brandskydd och hur rummen fördelas på de olika planen.

December 2017
Just nu arbetar man med att upphandla entreprenad som ska ta hand om hela byggnationen av skolan. Arbetet med rumsfunktionsplanering är i slutskedet.

Oktober 2017
Just nu upphandlas en konsultgrupp utifrån den gjorda förstudien. I gruppen ingår bland annat arkitekt som ska börja arbetet med att rita nya skolan.

Maj 2017
Stadsdelsnämnden har tagit beslut om att en ny Slottsbergsskola ska byggas. De lokaler som idag är outnyttjade lokaler (matsal och idrottssal) ska rivas och ersättas med moderna lokaler anpassade för dagens undervisning. Befintlig förskola behålls.

Mars 2017
Lokalsekretariatets yttrande har kommit till stadsdelen som nu förbereder ett tjänsteutlåtande till stadsdelsnämnden.

December 2016
Förstudien är klar och är överlämnad till Lokalsekretariatet. Deras yttrande på förstudien väntas inkomma under våren och ligger sedan till grund för Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsnämnds beslut om skolan ska byggas.

November 2016
Just nu pågår en förstudie för att undersöka möjligheterna att utöka antalet skolplatser på tomten intill Munspelsgatans förskola.