Illustration: Liljewall arkitekter

Saffransskolan, Gårdsten

Det byggs allt fler bostäder i stadsdelen Gårdsten i Göteborg. I takt med att området växer ökar behovet av grundskolor. Till 2021 kommer stadsdelen få en ny centralt belägen F-3 skola med plats för ca 300 elever på Saffransgatan.

I stadsdelen Gårdsten planeras det för 400 nya bostäder inom de närmsta åren. Dessa bostäder ingår i Bostad 2021. Det gör att det finns behov av en ny skola i området. Platsen där skolan ska ligga, Saffransgatan, har tagits fram inför arbetet med ny detaljplan. Syftet med den att förbättra tillgängligheten och tryggheten i området. Visionen är att området ska förtätas och Gårdstensvägen ska omvandlas till en gata med mer stadsmässiga kvaliteter.

Kryddorna inspirerar

I Gårdsten är alla gator uppkallade efter olika kryddor. Kryddtemat har varit en stor inspiration i skolans koncept. I interiören är det basilika (grön), lavendel (lila) och timjans blommor (rosa) som satt färgerna till de olika arbetslagen. Utvändigt är det saffran som inspirerat. Mot Gårdstensvägen är fasaden klädd i ljust tegel med inslag av gult glaserat tegel. Fasaden mot skolgården är i trä med ribbor som skapar reliefer och olika mönster, och som ger ett mjukare uttryck mot skolgården.

Flexibla ytor både dag- och kvällstid

Den nya skolan fördelas på tre våningsplan. På entréplan hittar man flertalet av skolans gemensamma ytor; matsal, gymnastiksal och skolsköterska – samlat kring ett större entrétorg varifrån man även rör sig upp i byggnaden till våningsplan 2 och 3.

Placering av matsal och gymnastiksal möjliggör uthyrning av dessa, till exempelvis till föreningar och verksamheter. På så sätt kan skolan nyttjas av närsamhället vilket bidrar till ökad aktivitet och engagemang.

På våningsplan 2 och 3 ligger elevernas hemvister, kapprum och mediatek. Närmast kapprummet ligger fritids som i sin flexibla utformning kan användas som till exempel ateljé.

En lekfull skolgård

Skolgårdarnas roll för barns hälsa och utveckling har uppmärksammats allt mer under de senaste decennierna. Motorik, fantasi och kreativitet stimuleras av inspirerande utemiljöer. På Saffransgatans skolyta finns det skog och öar av planteringsytor som bildar en lekskog. Klätterställning, bollplan och motorikbana är några av aktiviteterna som finns på gården. Dessutom finns här en scen med tillhörande gradäng där elever kan sitta och titta på framträdanden, eller själva vara i fokus för andras uppmärksamhet.

Skolan beräknas var klar till hösten/senvintern 2021