Nygårdsskolan

Nygårdsskolan har fått ett välbehövligt lyft. Lokalförvaltningen anpassade och renoverade skolan under 2016.

Bakgrund

Hösten 2016 stängdes Skinteboskolan och eleverna flyttade till Nygårdsskolan. För att anpassa skolan till de yngre barnen genomförs en ombyggnation och upprustning.  För att kunna organisera skollokalerna i 3 separata delar, F-3, 4-6 respektive 7-9, gjordes en del förändringar. I samband med anpassningen fräschades skolan upp invändigt. Utemiljön anpassades till fler yngre barn med mer lekutrustning och gröna ytor. Stora delar av skolgården inklusive entréer upprustades. Huvudentrén och varumottagningen separerades.

Tidslinje

December 2016
Det allra sista i utemiljön slutförs. Hela arbetet med renovering och ombyggnation avslutas innan årsskiftet.

November 2016
Arbetet med utemiljön slutförs och beräknas vara färdigt i slutet av november.

Oktober 2016
Under oktober och november färdigställs högstadiets skolgård och ytorna kring huvudentré och parkering.

September 2016
Flytten från Skinteboskolan till Nygårdsskolan har gått enligt plan. Alla elever är på plats och undervisningen har kommit igång. Lågstadiets och mellanstadiets gårdar är färdiga och är väldigt uppskattade av eleverna. Högstadiets skolgård beräknas vara färdig senare i höst. Även parkering, huvudentré och området kring leveransmottagningen kommer att bli färdigt under hösten.

Juli 2016
Renovering och anpassning pågår för fullt hela sommaren. Vid skolstart beräknas arbetena inomhus vara färdiga. Gården för F-3 beräknas också vara klar vid skolstarten medan mellan- och högstadieelevernas gård kommer att göras färdig under hösten 2016.

En del nya möbler köps in, en del behålls från Nygårdsskolan och en del flyttas med från Skinteboskolan. Flytten från Skinteboskolan sker under vecka 31 och 32, 2016.

Bildgalleri

Elevskåp på högstadiet.
Elevskåp på högstadiet.

Korridor i rosa färger.Korridor i rosa toner.
 

Utemiljö Nygårdsskolan
Utemiljö med hinderbana och lekytor.

Utemiljö Nygårdsskolan.
Bollplaner och lekytor.


Utemiljö med klätterställning.

utemiljö NygårdsskolanUtemiljö med sittbänkar under träden.

Utemiljö Nygårdsskolan
Lekytor för de yngre barnen.