Lindåsskolan

Befolkningen i Lindås ökar och Lindåsskolan är en attraktiv skola. Behovet av fler skolplatser är därför stort och en ny paviljong har därför byggts.

Stadsdelsnämnden i Askim-Frölunda-Högsbo beslutade 2016 att provisoriska lokaler, en ny paviljong, skulle uppföras vid Lindåsskolan. Dessa lokaler är ett komplement till ordinarie lokaler och rymmer ca 100 elever. På sikt planeras en permanent utbyggnad av skolan om ca 200 platser som då ersätter de provisoriska lokalerna.

Ritning provisoriska lokaler

Tidslinje

Mars 2017
Eleverna flyttade in i paviljongen den 28 mars.

Februari 2017
Markarbetet för paviljongen är klart och paviljongen är nu på plats. Visst markarbete runtomkring slutförs nu. Inflyttning sker runt v 14.

December 2016
Arbetet med marken där paviljongen ska stå har startats och beräknas ta ca 8 veckor.

November 2016
Den 25 oktober beviljade Byggnadsnämnden tidsbegränsat bygglov för ny paviljong. Planen är att markarbete ska utföras innan årsskiftet och därefter byggs paviljongen. Fredag 4 november hålls första mötet med projekteringsledaren då detaljerad tidplan för paviljongbygget beslutas.

Förstudien för den permanenta utbyggnaden av skolan har startats. Just nu undersöker Lokalförvaltningen möjliga alternativ till utbyggnad, dvs hur högt, hur stort och var på tomten en utbyggnad är möjlig enligt detaljplanen.

Oktober 2016
Just nu inväntas besked på bygglovsansökan från Stadsbyggnadskontoret.
Förstudie för en permanent utbyggnad av skolan startar i slutet på oktober.