Björkåsskolan, Västra Frölunda

När områdets befolkning ökar behöver Högsbo-området en större skola. Björkåsskolans lokaler är gamla och slitna och ersätts av en nybyggd skola med plats för ca 380 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Bakgrund

I Högsbo-området förväntas antalet barn i åldrarna 6-12 år öka framöver. I dagsläget kan inte Björkåsskolan möta den aktuella elevökningen. Dessutom har man sett att de nuvarande skollokalerna är otidsenliga, otillgängliga och har väldigt höga driftskostnader. Planen är att bygga en ny två-parallellig F-6 skola i två plan med plats för ca 380 elever. Den nuvarande skolan rivs och den nya byggs på samma plats.

Skolan ska ha flexibla rumslösningar och en skofri innemiljö. Det kommer att finnas specialsalar för bild, musik, slöjd, hemkunskap samt ett eget tillagningskök. Utemiljön ska vara naturinspirerad och bjuda in till lek och rörelse. Gården ska vara ordentligt upplyst och där ska också finnas sol- och regnskyddade platser. Skolan beräknas stå klar i augusti 2019 och kommer då att erbjuda eleverna en modern och tillgänglig skolmiljö.
Under byggtiden kommer eleverna att undervisas i paviljonger som placeras på skolområdet. I augusti 2016 togs första paviljongen i bruk och under våren 2017 placerades ytterligare en paviljong på skolans område för att rymma resten av verksamheten under byggtiden.

Vad händer just nu?​

Maj 2018
Bygget fortsätter enligt tidsplanen. Eleverna har varit på besök i den nya skolbyggnaden och tittat. Under hösten kommer årskurs 2 gå i Vita villan. 

April 2018
​Skolan börjar ta form och takstolarna är resta. Bygget fortsätter som planerat. 

Mars 2018
Arbetet med att resa väggarna på skolan har börjat.

Februari 2018
Bottenplattan till den nya skolan är på plats och bygget fortsätter enligt plan.

Januari 2018
Arkitekt har tillsammans med Lokalförvaltningen och skolans ledning haft ett möte om färgsättning i lokalerna. Under byggnationen har det varit problem med vatten på den temporära skolgården. Lokalförvaltningen tittar på lösningar tillsammans med skolans ledning.
 

December 2017
Markarbetet fortsätter enligt plan. Konstnären Malin Gabriella Nordin kommer att stå för den konstnärliga utsmyckningen av matsalen i den nya skolan och Henrik Persson kommer att göra utsmyckningen av entrén. Här är bilder på hur det är tänkt att det ska se ut.


Konstnärlig idé till matsalen

Konstnärlig idé till entréhallen


Färgsättning för interiören på skolan

Oktober 2017
Sprängningar har gjorts så där den gamla skolbyggnaden stod är det nu ett stort hål. Markarbete med gjutning av grund för den nya byggnaden påbörjas inom kort.

September 2017
Hela den gamla skolan är nu riven. Markprojektering för nybyggnation pågår. Hela skolan arbetar sedan läsårsstart i de fina paviljongerna.

Maj 2017
Slutbesiktning av paviljongerna sker den 23 maj. Den 26 juni ska gamla skolan vara helt tömd och därefter påbörjas rivning av byggnaderna.

Under maj månad gör man i ordning ny lekyta utanför paviljongerna. Det kommer att finnas nya fotbollsmål och man kommer även att få en ny flyttbar lekbyggnad liknande den på bilden.

Mars 2017
Paviljongerna är nu på plats och kommer att tas i bruk vid skolstarten i augusti.

Februari 2017
Mellan den 7 och 9 mars kommer paviljongerna att levereras och ställas på plats.

Januari 2017
Markarbete där paviljongerna ska stå har påbörjats. Planen är att paviljongen ska vara inflyttningsklar v 23. Ritningar på nya skolbyggnadens plan 1 och 2 är klara. Dessa är förslag och kan fortfarande komma att ändras. Se ritningarna under dokumentation nedan.

December 2016
Bygglov för paviljong nr 2 inväntas fortfarande.
Detaljplanering av den nya skolan fortsätter.

Oktober 2016
Just nu pågår ett omfattande arbete med planering av den nya skolbyggnaden. Arbetet består delvis av att ta fram ritningar för både inne- och utemiljö. När detta är klart kan Lokalförvaltningen söka bygglov och rivningslov.

Så snart bygglov är klart för paviljong nr 2 kommer den att börja byggas på skolområdet.

 

Dokumentation

Situationsplan nya skolan januari 2017

Detaljritningar av nya skolbyggnaden mars 2017

Ritning paviljong 1 augusti 2016