Backaskolans yta ökar med det dubbla med om- och tillbyggnaden. Illustration: Link arkitektur

Backaskolan, Backa

Hösten 2021 planeras nya Backaskolan stå färdig, då med dubbelt så stor yta tack vare om- och tillbyggnad. Nya Backaskolan blir en F-6-skola för att möta behovet i den växande stadsdelen.

Vad händer just nu?

Augusti 2021
Skolan är färdigt och återinvigd.

Oktober 2020
Nybyggnation påbörjat på befintlig skolgård.

Oktober 2020
Den nya skolans tak och fasader är färdiga.

Arbetet fortsätter nu med markarbete på skolans norra och södra sidor.

Först ska det grävas så att värme och vatten kan kopplas in. Sedan ska marken göras plan för att förbereda ytor som ska bli gröna eller asfalteras när våren kommer.

Beräknad skolstart är höstterminen 2021.

Bakgrund

Backaskolans äldsta byggnad är från sent 1800-tal och byggdes av bönderna i området som förstod vikten av att deras barn skulle lära sig att läsa, skriva och räkna. Sedan dess har skolan renoverats och nya byggnader har tillkommit, men den gamla charmen är fortfarande väl bevarad. Flera klassrum har hög takhöjd och ett naturligt gott ljusinsläpp.

Skolan kommer att byggas om och till. De två huvudbyggnaderna, A- och B-huset, kommer att stå kvar. Skolan blir en F-6-skola och planeras stå färdig hösten 2021. Byggprojektet sker i olika etapper.