Kontaktuppgifter

Telefon
031-366 78 52
Besöksadress
Byalagsgatan 3
Postadress
Box 22006
400 72 Göteborg
Kontakt
Lotta Olsson
Tillgänglighetsinformation

Enhetschef

Telefon
031-366 77 58
Kontakt
Soledad Danielsson

Äldrekonsulent

Telefon
072-855 37 91
Kontakt
Mimmi Bergman

Omsorgshandledare

Telefon
073-950 32 04
Kontakt
Therese Johnsson

Administratör

Telefon
031-366 78 52
Kontakt
Lotta Olsson

Enhet A

Telefon
031-366 78 53

Enhet B

Telefon
031-366 74 35

Enhet C

Telefon
031-366 74 45

Kontakta nattpersonal

Telefon
031-366 78 53

Matsal

Telefon
031-366 77 64

Sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut

Hitta hit