Foto: Marie Ullnert

Hund och Djurvård

För dig som vill arbeta med hund ser framtiden ljus ut! Det finns i dag ett stort behov av tjänster som till exempel hunddagis, uppfödning och utbildning av hundar och hundägare. Skolan arbetar utifrån Svenska Kennelklubbens regelverk. Hos oss lär du dig att hantera och vårda stadens djur på ett professionellt sätt. Du får praktisk träning i vårt djurhus som rymmer många olika djurslag. Inom hund får du praktisk träning på ett hunddagis som vi har samarbete med.

Din utbildning

Vi ger dig en bred utbildning och du får värdefulla kontakter med näringslivet. Du garanteras praktikplatser av hög kvalitet under dina 15 veckors arbetsplatsförlagda lärande, genom våra goda kontakter inom branschen. Dina studier leder till en yrkesexamen.

  • Du får möjlighet att gå Svenska Brukshundsklubbens utbildning till allmänlydnadsinstruktör.
  • Du får en kurs i hunduppfödning, utifrån Svenska Kennnelklubbens regler.
  • Du kan bli godkänd för att driva hunddagis enligt Jordbruksverkets föreskrifter.
  • Du kan också få zooaffärscertifikat enligt Jordbruksverkets föreskrifter vilket gör dig behörig att bedriva handel med djur och öppna en zoobutik.
  • Du som elev får möjlighet att delta som funktionär på den stora årliga hundutställningen My Dog på Svenska Mässan.
  • Du blir attraktiv på arbetsmarknaden!

Efter din utbildning

Efter utbildningen har du en bred kompetens och ett säkert handlag med djur. Du blir proffs på hund. Du har den kompetens som branschen efterfrågar och den framtida arbetsmarknaden ser ljus ut.