Foto: Marie Ullnert

Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård

Här får du grundläggande kunskaper inom djursjukvård. Vi varvar teori med praktik i samarbete med hunddagis, Slottskogen, häststall och djurkliniker.

Din utbildning

Under din utbildning får möjlighet att genomföra Grundkurs i läkemedelshantering, något som krävs för att få hantera läkemedel och ge vissa injektioner inom veterinärmedicinen. I och med denna kurs kan du titulera dig Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård nivå 2. Du blir attraktiv på arbetsmarknaden!

Foto: Marie Ullnert
Du får möjlighet att genomföra Grundkurs i läkemedels hantering, vilket innebär att du får ge injektioner inom veterinärmedicin.
Foto: Marie Ullnert
Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under din utbildning kommer du att ha 17 veckors APL (arbetsplats förlagt lärande) och kommer att få pröva på olika typer av arbetsplatser. Här skaffar du dig värdefulla erfarenheter ute på en riktig arbetsplats inom området.

Foto: Marie Ullnert
Foto: Marie Ullnert

Efter din utbildning

Du är behörig att söka vidare, bland annat till Djursjukskötarprogrammet på SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet, eller arbeta som till exempel Djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård. Du har den kompetens som branschen efterfrågar och den framtida arbetsmarknaden ser ljus ut.

Högskoleförberedande

Vi erbjuder alla elever som läser en yrkesutbildning allmän högskolebehörighet. Efter din utbildning har du därför kunskaper och valfrihet att börja jobba direkt eller fortsätta studera på högskolan, yrkeshögskolan eller folkhögskola.

För att få kunna läsa vidare på högskolan kan du välja till de kurser som behövs för att få en grundläggande högskolebehörighet, vilket då sker genom det individuella valet av kurser under studietiden.

Hör gärna av dig till våra Studie - och yrkesvägledare med alla dina frågor!

Våra evenemang

På vår Facebooksida hittar du alla våra kommande evenemang.

Följ oss på Instagram

Här följer du Burgårdens elever och lärare och får en känsla för hur det är att läsa på Burgårdens gymnasium.

Frågor om Naturbruksprogrammet, Djur

Välkommen att kontakta:

Jennifer Wall
Rektor Naturbruksprogrammet, Djur och Barn- och fritidsprogrammet
Mobil: 070-205 58 19
E-post: jennifer.wall@educ.goteborg.se

Charlotte Nilsson
Yrkeslärare och Djursjukskötare
Mobil: 0702-548812
E-post: charlotte.nilsson@educ.goteborg.se