Foto: Marie Ullnert

Djurens hälso-och sjukvård

Vill du arbeta med djur inom djurens hälso- och sjukvård? Här lär du dig att hantera och vårda djur på ett professionellt sätt.På skolan finns specialsalar och ett djurhus med många olika djurslag där du får träna dina nya kunskaper i praktiken, till exempel genom att utföra kliniska undersökningar. Hos oss får du en bred kompetens och ett säkert handlag!

Din utbildning

Vi ger dig en bred utbildning och du får värdefulla kontakter med näringslivet. Vi samarbetar med många hunddagis, zoobutiker, häststall och framstående djurkliniker i Göteborg med omnejd, där vi kan erbjuda dig praktikplatser under dina 15 veckors arbetsplatsförlagda lärande. Dina studier leder till en yrkesexamen.

  • Du får möjlighet att genomföra en grundkurs i läkemedelshantering, något som krävs för att få hantera läkemedel och ge vissa injektioner inom veterinärmedicinen.
  • Du blir attraktiv på arbetsmarknaden!

Efter din utbildning

Du är behörig att söka vidare, bland annat till Djursjukskötarprogrammet på SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet, eller arbeta som till exempel djurvårdare med utökad nivå inom djursjukvården. Du har den kompetens som branschen efterfrågar och den framtida arbetsmarknaden ser ljus ut