Foto: Marie Ullnert

Lärling

För dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Som lärling är du mer än halva din gymnasietid på en arbetsplats. Här har du en utbildad handledare som tillsammans med våra lärare följer din utveckling.

Här får du samma utbildning som eleverna som läser på programmet men yrkeskunskaperna inhämtas och utvecklas i en skarp lärmiljö. För sammanhållningens skull läser lärlingseleverna i gemensamma lärlingsklasser när de har skolförlagd undervisning.

Våra lärlingsutbildningar 

Vi erbjuder gymnasial lärlingsutbildning inom dessa yrkesprogram: 

Din utbildning

Från och med det läsår du börjar din lärlingsutbildning kommer du att gå minst halva din utbildning på en eller flera arbetsplatser. Du får samma kunskaper som de elever som läser yrkesprogrammet i skolan. Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att du går en annan utbildning, utan enbart att du lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt.

På arbetsplatsen gör du det mesta av din yrkesutbildning och din yrkeslärare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen. Vi har ett väl upparbetat nätverk och ett nära samarbete med bransch och handledare. Det gör att planeringen av din utbildning blir väl integrerad mellan skola och arbetsplats. Tillsammans utformar ni din utbildning på bästa sätt.

De arbetsplatser som kommer att ta emot en lärling kommer att genomgå en handledarutbildning.

Under din studietid har du en fot i arbetslivet och en i skolan vilket innebär att du både får en yrkesexamen från gymnasieskolan och kontakter inom arbetslivet.

Sedan januari 2014 kan en elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan ansöka hos CSN om lärlingsersättning - ett bidrag för måltider och resor.

När du tar studenten har du fått kontakt med arbetslivet vilket kan ge dig en bra start i ditt kommande yrkesliv.

Du som går en lärlingsutbildning har rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information