Foto: Marie Ullnert

Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av hur samhället fungerar och hur människor påverkas på olika sätt av det som sker lokalt och globalt? Vill du öka förståelse och kunskap om människors utveckling, socialisation och samspel med omgivningen?

Den här utbildningen ger dig möjlighet att få fördjupad förståelse för människors agerande som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Utbildningen ger dig en god förberedelse inför vidare studier på högskolenivå.

Läser du inriktningen beteendevetenskap får du kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang.

Inriktningen samhällsvetenskap ger dig kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå

 

För mer information om lärcentrum, klicka här.