Foto: Marie Ullnert

Lärcentrum

Burgårdens Lärcentrum erbjuder Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Vi är en liten anpassad enhet med god lärmiljö, något mindre grupper och med goda möjligheter till anpassningar och särskilt stöd.

En god lärmiljö

Vi är en liten enhet med en god lärmiljö och trivsamma lokaler. Detta ger oss i personalen möjlighet att uppmärksamma och möta alla elever på ett personligt sätt.

Program och inriktningar

Vi erbjuder två högskoleförberedande program: 

På Lärcentrum Preparand kan du läsa upp din behörighet till nationellt gymnasieprogram. Det finns också en möjlighet att läsa gymnasiekurser parallellt med grundskolekurser.

För mer information, kontakta:

Maria Gustafsson
Rektor Lärcentrum 
076 764 54 97
maria.gustafsson@educ.goteborg.se

Vuokko Andersson
specialpedagog
076- 141 24 98
vuokko.andersson@educ.goteborg.se