Foto: Marie Ullnert

Yrkespaket Våningsservice

Det här är utbildning för dig som går på ett introduktionsprogram och vill lära dig grunderna inom våningsservice. För att arbeta med våningsservice ska du vara intresserad av möta människor och förstå deras behov. Det är också bra om du kan tala olika språk. Efter din utbildningen kan du söka jobb inom hotell, konferensanläggningar eller andra platser där du tar emot besökare.

Kurser

Yrkespaket med kurser från Hotell och turismprogrammet har utformats för arbete inom hotell- och turismbranschen.

Du läser en kombination av gymnasiekurser samt svenska/svenska som andraspråk som gör att du kan söka jobb inom våningsservice. Till exempel kurser om frukostservering, konferens och våningsservice, beroende på vilken del av hotell- och turismbranschen som eleven är intresserad av. Din utbildningen är två år.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du kommer att vara ute på en arbetsplats under minst halva din utbildning. Lärare från skolan kommer att besöka dig regelbundet för att bedöma dina kunskaper tillsammans med dina handledare på arbetsplatsen.

Efter din utbildning

När du är klar med utbildningen får du ett gymnasieintyg. Betyget visar de kunskaper som du fått i form av betyg och andra relevanta kunskaper och erfarenheter som genomförd yrkespraktik. Målet är att du ska kunna söka jobb inom det yrke som du utbildat dig för.

För våningsservice innebär det arbete med logi, konferens, reception, frukost, städning och underhåll av rum och utrymmen. Om du vill ta en gymnasieexamen senare kan du komplettera med kurser på vuxenutbildningen.

Ansökan

Eleven söker till programmet med vägledning av en studie- och yrkesvägledare i antagningssystemet INDRA.
Under pågående läsår kan en elev som är inskriven på Introduktionsprogrammen IMA, IMS eller IMY övergå/antas till Yrkespaket.

Frågor om utbildningen?

Välkommen att kontakta:

Martin Sävfors
Tillförordnad rektor, Hotell och turismprogrammet Lärlingsutbildning och Yrkesintroduktion, Yrkespaket
Mobil: 072-501 28 25
E-post: martin.savfors@educ.goteborg.se