Foto: Marie Ullnert

Yrkespaket Barnomsorg

Det här är utbildningen för dig som går på ett introduktionsprogram och som vill lära dig grunderna inom barnomsorg. För att arbeta med barnomsorg krävs bland annat att man är bra på att lyssna och vill hjälpa barn att lära sig nya saker. Efter din utbildning kan du söka jobb inom förskola eller skola.

Kurser

Yrkespaket med kurser från Barn- och fritidsprogrammet har utformats för arbete inom pedagogisk verksamhet.​ Du läser en kombination av gymnasiekurser samt svenska/svenska som andraspråk som gör att du kan söka jobb inom barnomsorg.Till exempel kurser om pedagogiskt arbete och barns lärande och växande. Din utbildning är två år.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du kommer att vara ute på en arbetsplats under minst halva din utbildning. Lärare från skolan kommer att besöka dig regelbundet för att bedöma dina kunskaper tillsammans med dina handledare på arbetsplatsen.

Efter din utbildning

När du är klar med utbildningen får du ett gymnasieintyg. Betyget visar de kunskaper som du fått i form av betyg och andra relevanta kunskaper och erfarenheter som genomförd yrkespraktik. Målet är att du ska kunna söka jobb inom det yrke som du utbildat dig för. Om du vill ta en gymnasieexamen senare kan du komplettera med kurser på vuxenutbildningen.

Ansökan

Eleven söker till programmet med vägledning av en studie- och yrkesvägledare i antagningssystemet INDRA.

Övergångar till och från programmet görs efter samråd mellan elev (och vårdnadshavare för omyndig elev), avlämnande rektor, representant för Avdelningen för planering och utveckling, förvaltningens kartläggare och mottagande rektor.

Under pågående läsår kan en elev som är inskriven på Introduktionsprogrammen IMA, IMS eller IMY övergå/antas till Yrkespaket.

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta:

Martin Sävfors
Tillförordnad rektor Lärlingsutbildning, Yrkesintroduktion
Mobil: 072-501 28 25
E-post: martin.savfors@educ.goteborg.se
Enhet: BUG 2