Foto: Lo Birgersson

Språkintroduktion

Språkintroduktion är en utbildning för dig med annat modersmål och som nyligen har kommit till Sverige. Även du som varit i Sverige en längre tid men ännu inte lärt dig så mycket svenska är hjälpt av att läsa språkintroduktion. På språkintroduktion lär du dig det svenska språket, men du får också lära dig mer om det svenska samhället.

Språkintroduktion för nyanlända

Den här inriktningen är öppen för dig som nyligen har kommit till Sverige. Du får hjälp med att utveckla dina språkkunskaper så du får ett stort och rikt ordförråd. Detta är viktigt för att du ska klara dina studier på ett gymnasieprogram. Du får också lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar och vilka dina möjligheter är inom vårt skolsystem. Undervisningen utformas så att du kommer vidare med dina studier. 

För mer information, kontakta slussen för nyanlända på Lindholmen:

Malin Sternemark Petersen, administratör Lindholmen
telefon 031- 367 10 54
malin.sternemark.petersen@educ.goteborg.se

 

Språkintroduktion fortsättning

Här får du möjlighet att kombinera dina studier i svenska språket med kurser inom olika ämnesområden som du kan vara intresserad av. Detta ger dig möjlighet att sedan söka vidare till gymnasieskolans program.

Språkintroduktion med inriktning mot Vård och omsorg
På Burgårdens gymnasium läser två Språkintroduktionsklasser på 20 elever vardera mot yrkesprogrammet Vård- och omsorg eller mot arbete inom hemtjänst och äldreomsorg. Det innebär att eleverna har som främsta mål att uppnå åtta betyg efter ett till tre års studier på denna inriktning beroende på tidigare förkunskaper och betyg. Inriktningen vänder sig inte i första hand till de som vill bli läkare eller sjuksköterska och vill gå ett högskoleförberedande program.


När det gäller förkunskaperna i svenska som andraspråk ska eleven vid start befinna sig på lägst Alfa fortsättningsnivå för att kunna tillgodogöra sig denna utbildning. Det är av stor vikt att eleven kan göra sig förstådd muntligt på svenska samt att eleven förstår talad svenska utan större problem vilket är nödvändigt under praktiken.

Praktik

Två praktikperioder på tre-fyra veckor; en varje termin ingår i utbildningen. Praktikplatserna administreras med hjälp av GR och eleverna är placerade inom både äldreomsorg och hemtjänst under läsåret. Målsättningen är att eleverna efter läsårets slut ska ha provat på båda dessa arbetsområden samt att eleverna ska vara anställningsbara som timvikarier inom dessa yrkesområden. Det har visat sig att ett flertal elever efter genomförda praktikperioder har erbjudits både helgarbete och sommarjobb inom vårdområdet vilket är en framgångsfaktor för inriktningen då många Sprint-elever ofta har en lång väg in i arbetslivet.

Ämnen

Kärnämnen som ingår i kursplanen är svenska som andraspråk, engelska och matematik. Unikt för inriktningen är ämnet grundläggande orientering i vård- och omsorg som innehåller både teoretiska och praktiska moment i metodsalen på Katrinelundsgymnasiet. Utbildning i hjärt- och lungräddning av auktoriserade instruktörer är något annat som eleverna får med sig. Eleverna läser därutöver även biologi, samhällskunskap, musik, idrott, bild samt textilslöjd mot år 9.