Foto: Marie Ullnert. Föreställer: Elever på Burgårdens gymnasium

Programinriktat val

Programinriktat val är för dig som saknar grundskolebehörighet och har som mål att komma in på ett nationellt program. Du läser de grundskoleämnen som behövs för att bli behörig till ett nationellt program. Det kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Under din utbildning

Du kan läsa programinriktat val på alla våra program förutom Naturbruksprogrammet, Djur. Din utbildning följer det nationella programmets utbildningsplan samtidigt som du under utbildningens första år läser in det eller de grundskoleämnen du saknar. Dina behov och din förmåga avgör hur många timmar du lägger ​på ämnet. Du läser de grundskoleämnen som behövs för att bli behörig till det nationella programmet. Utbildningen är på ett år men kan vid behov förlängas.

Efter din utbildning

När du är klar med din utbildning och fått godkänt i ditt/dina saknade grundskoleämnen får du ett gymnasieintyg och blir behörig och går över till det nationellt gymnasieprogram. Du fortsätter att läsa programmets kurser i ämnet och efter tre år på programmet tar du ut din examen samtidigt som dina jämnåriga klasskamrater.

Behörighetskrav

För att kunna söka till ett programinriktat val ska du ha godkänt i:

  • Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen.

eller

  • Svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Ansökan

Du söker till programinriktat val tillsammans med studie- och yrkesvägledaren.

Frågor om programmen?

Välkommen att kontakta rektorerna för det olika introduktionsprogrammen här.