Programinriktat val


Programinriktat val är en utbildning för dig som nästan är behörig och bara saknar lite för att komma in på det gymnasieprogram du vill gå. Då läser du in de grundskoleämnen som fattas, samtidigt som du läser ditt gymnasieprogram.

Under din utbildning 

På programinriktat val läser du under första året in det grundskoleämnet du saknar betyg i, samtidigt som du går ett gymnasieprogram. Dina behov och din förmåga avgör hur många timmar du lägger på ämnet. Utbildningen är på ett år men kan vid behov förlängas. 

När du fått din grundskolebehörighet får du ett gymnasieintyg och går över till programmet. Du fortsätter att läsa programmets kurser i ämnet och efter tre år tar du studenten tillsammans med dina jämnåriga klasskamrater.

På Burgårdens gymnasium kan du läsa programinriktat val på:

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Vård- och omsorgsprogrammet
  • Hantverksprogrammet, frisör
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet

Betyg för att kunna söka till ett programinriktat val

För att kunna söka till ett programinriktat val ska du ha godkänt i:

  • Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen.
    Eller: 
  • Svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Så här söker du  

Du söker till programinriktat val tillsammans med studie- och yrkesvägledaren på din skola. 

Frågor om programmet?

Välkommen att kontakta