Foto: Lo Birgersson

Programinriktat individuellt val

PRO - Programmet är en inriktning mot ett nationellt yrkesprogram. Tanken är att så snart du är klar med de grundskoleämnen du saknar skall kunna gå vidare till ett nationellt yrkesprogram.

Behörighetskraven är att du måste ha godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk och

  • engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen eller
  • engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Programmet kan vara ett förberedande år inför ett nationellt yrkesprogram eller vara integrerat i ett nationellt yrkesprogram. På ett integrerat yrkesprogram läser du tillsammans med årskurs 1 på ett nationellt yrkesprogram och samtidigt läser du klart dina grundskoleämnen. När du är klar med dessa så kan du skrivas in i det nationella yrkesprogrammet.

För att söka till Programinriktat individuellt val måste du ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare.