Foto: Lo Birgersson

Preparandutbildning

Preparandutbildning är ett studieförberedande program för dig som är studiemotiverad men inte fullföljt årskurs nio och ännu inte uppnått behörighet till det nationella program du önskar gå.

Utbildningen syftar till att du under ett år ska läsa de ämnen från grundskolan som gör dig behörig att söka nationellt program på gymnasieskolan.

Tillsammans med din mentor gör du upp en individuell studieplan utefter dina mål och intressen. Du kan kombinera kurser från grundskolan med kurser ur ett nationellt program. Du ska klara att läsa in de kurser du saknar på ett år.

På Burgårdens Preparandutbildning möter du välutbildade, engagerade lärare med mångårig erfarenhet av elever på introduktionsprogram. Vi erbjuder studier i en trygg lärandemiljö där undervisningen präglas av kontinuitet och en tydlig struktur.

De ämnen som erbjuds  är svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, biologi, fysik, kemi, historia, geografi, samhällskunskap, religion, slöjd, bild och idrott.

Vi erbjuder två olika preparandutbildningar mot högskoleförberedande program:
1. Preparand på AST-enheten
2. Preparand på Lärcentrum