Foto: Lo Birgersson

Individuellt alternativ

Burgården är ett av fem center i Göteborg för individuellt alternativ. Utbildningen vänder sig till dig som vill bygga på dina kunskaper och studera i en lugn miljö. Du får stöd av engagerade lärare och kan läsa in behörighet i de ämnen du behöver.

Utbildningen kan vara 1-3 år  och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasieämnen och motivationsinsatser. 
Studieinnehållet utformas efter dina förutsättningar, vilket kan vara att läsa i en mindre grupp, att läsa flerårigt eller komma till en grupp med inriktning på svenska som andraspråk. 
Här finns pedagogik för läs- skriv- samt matematikinlärning. 
Förutom grundläggande kunskaper i svenska finns det inga inträdeskrav. Skoldagen är sammanhållen oftast i eget hemklassrum, utan håltimmar.
Vi har en väl utbyggd elevhälsa med tillgång till kurator, skolsköterska och specialpedagog.

För mer information:

Monica Tjäder, samordnande specialpedagog, 
monica.tjader@educ.goteborg.se
Telefon: 031-367 02 18 sms 070 540 07 43