Individuellt alternativ

På introduktionsprogrammet individuellt alternativ lägger vi upp dina studier, och din praktik, så att de passar för din bakgrund, din person och dina framtidsplaner.

Din utbildning

Din utbildning utformas efter dina förutsättningar. Du läser de grundskoleämnen du saknar och utbildningen pågår i ett till tre år. I en lugn och trygg miljö studerar du utifrån din individuella studieplan. Du kan gå i en grupp med eget hemklassrum, eller tillsammans med elever från andra grupper.

Vi anpassar skoldagen efter vad som passar bäst för dig. Vi erbjuder motiverande samtal och utredning och träning för att förbättra läshastighet, stavningsförmåga och läsförståelse. Vi har pedagoger med god kompetens och erfarenhet inom läs- och skrivutveckling. Efter att du fått godkänt i grundskoleämnena är du behörig att söka till ett nationellt gymnasieprogram, folkhögskola eller komvux.

Individuellt alternativ på AST-Enheten

AST-enheten har utbildningar för dig med diagnos inom autismspektrum. Personalen på enheten utgör ett team med olika professioner som strävar efter att skapa en så god lärmiljö som möjligt för alla elever. I teamet ingår specialpedagoger och speciallärare, ämneslärare och resurspedagoger – alla med bred kompetens och mångårig erfarenhet. Vi har ett nära samarbete med kurator och skolsköterska. Vårt förhållningssätt bygger på tillit och respekt där hänsyn tas till funktionsvariationer och där elevernas starka sidor lyfts fram.

Läs- och skrivundervisning

För dig som har läs- och skrivsvårigheter erbjuder vi utredning och träning för att förbättra läshastighet, stavningsförmåga och läsförståelse. Vi har pedagoger med god kompetens och mångårig erfarenhet inom ämnet.

Svenska som andraspråk

För dig som har ett annat hemspråk än svenska erbjuder vi undervisning i svenska som andraspråk.

Specialpedagogik

Av våra specialpedagoger kan du få tillgång till kompensatoriska hjälpmedel, som inlästa läromedel, skanner, talsyntes med mera. Vi utför också läs- och skrivutredningar och ITPA-tester.

Grundskoleämnen som du får läsa

 • Svenska/ Svenska som andra språk
 • Matematik
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Geografi
 • Historia
 • Religion
 • Bild
 • Idrott
 • Fysik
 • Kemi
 • Biologi
 • Slöjd - Textil
 • Musik

Frågor om programmet

Välkommen att kontakta:

Maria Zinn

Rektor på Individuellt alternativ och AST-enheten med Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Individuellt alternativ
Mobilnummer: 079-067 06 78
Telefonnummer: 031 367 02 07
E-postadress: maria.zinn@educ.goteborg.se

Elisabeth Jonsson

Samordnande specialpedagog
Mobil: 072-210 48 15
E-post: elisabeth.jonsson@educ.goteborg.se