Individuellt alternativ


På Individuellt alternativ erbjuder vi tre olika utbildningsspår beroende på dina behov och dina mål.

På Burgårdens gymnasium är Individuellt alternativ indelat i spår, för att du ska få den utbildning som är bäst anpassad efter dina behov och dina mål. När du börjar hos oss på Individuellt alternativ kommer vi tillsammans med dig välja vilket spår du ska gå.

  1. Behöver du mer än 1 år på dig att bli klar för nästa steg, så kan spår ESA (extra stöd och anpassning) vara bästa placering för dig.

  2. Har du kommit långt på din väg att bli behörig till ett gymnasieprogram? Drömmer du om att gå ett yrkesprogram? Då är Yrkesförberedande spår bästa placering för dig. Hos oss finns BF, VO eller HV Frisör/Hår- och makeupstylist som yrkesförberedande spår. Målet är att du på 1 år ska bli behörig att söka till ett nationellt yrkesprogram eller annat introduktionsprogram, till exempel yrkespaket eller IMV.

  3. Har du kommit långt på din väg att bli behörig till ett gymnasieprogram? Drömmer du om att gå ett högskoleförberedande program? Då är Högskoleförberedande spår bästa placering för dig. Målet är att du på 1 år ska bli behörig att söka ett högskoleförberedande program eller IMV på ett högskoleförberedande program.

Individuellt alternativ – ESA

ESA står för extra stöd och anpassning. Det här spåret passar dig som behöver extra stöd och anpassning i skolan, långsammare inlärningstakt och socialt stöd.

Utbildningens mål

Att utvecklas efter bästa förmåga. Bli behörig till nationellt program eller annat introduktionsprogram, till exempel yrkespaket eller IMV.

Utbildningens längd

Utbildningen planeras till 1-3 år.

Ansökan

För att göra en anmälan till utbildningen individuellt alternativ - ESA behöver din skola fylla i en särskild anmälningsblankett som skickas med din ansökan i Indra2. Länk till blanketten

Individuellt alternativ – Yrkesförberedande spår

Individuellt alternativ med inriktning mot yrkesprogrammen BF, VO eller HV Frisör/Hår-och makeupstylist. För elever som har målet att studera på ett yrkesprogram.

Utbildningens mål

Som nästa steg kan du söka till nationellt program eller annat introduktionsprogram, till exempel yrkespaket eller IMV.

Utbildningens längd

Utbildningen planeras till 1 år.

Individuellt alternativ – Högskoleförberedande spår

Individuellt alternativ med inriktning mot högskoleförberedande program.

Utbildningens mål

För elever som har målet att studera på ett högskoleförberedande program. Som nästa steg kan du söka ett högskoleförberedande program eller IMV högskoleförberedande program SA eller NA.

Utbildningens längd

Utbildningen planeras till 1 år.