Foto: Lo Birgersson

Introduktionsprogram allmän

Introduktionsprogram allmän alternativ allmän är en bra grund för dig som vill bygga på dina kunskaper men inte riktigt vet vilken utbildning som passar dig.

Utbildningen utformas efter dina förutsättningar under ett till tre år och kan innehålla grundskoleämnen och motivationsskapande insatser. Förutom grundläggande kunskaper i svenska finns inga inträdeskrav. Du får god tid på dig att i en lugn och trygg miljö inhämta de kunskaper du behöver utan onödig stress. Studierna bedrivs efter en individuell studieplan. Du kan gå i en grupp med eget hemklassrum, alternativt ha en mer individuellt utformad skoldag. Vi har en elevhälsa med tillgång till kurator, skolsköterska och specialpedagog. Inom Individuellt alternativ finns olika utbildningsmöjligheter att välja, när du blivit antagen till utbildningen.


Grupp
En utbildning för dig som behöver ett år eller fler för att få behörighet till det gymnasieprogram du önskar gå på. Du läser i egen takt utifrån dina mål och förutsättningar. Du planerar dina studier ihop med din mentor. Du har en samlad skoldag och studerar i ett hemklassrum.


AST
En utbildning för dig med autismspektrumtillstånd som saknar behörighet att gå på Programinriktat individuellt program eller Nationellt program. Utbildningen kan vara flerårig. Skoldagen är samlad och undervisningen sker i hemklassrum. Gruppen består av cirka 12 elever och det är alltid två pedagoger i klassen samtidigt. Undervisningen präglas av struktur, förutsägbarhet och förståelse för sammanhang.

Det särskilda stödet inkluderar socialt lärande, där man systematiskt och målinriktat arbetar med social förståelse och förmågan att samspela och kommunicera med andra.

Läs- och skrivundervisning
För dig som har läs- och skrivsvårigheter erbjuder vi utredning, specifik undervisning och träning för att förbättra läshastighet, stavningsförmåga och läsförståelse. Vi har pedagoger med god kompetens och mångårig erfarenhet inom ämnet.

Svenska som andraspråk
För dig som har ett annat hemspråk än svenska erbjuder vi undervisning i svenska som andraspråk.

Specialpedagogik
Av våra specialpedagoger kan du få tillgång till kompensatoriska hjälpmedel, som inlästa läromedel, scanner, talsyntes med mera. Vi utför också läs- och skrivutredningar och ITPA-tester. 

Grundskoleämnen som erbjuds

 • Svenska/ Svenska som andra språk
 • Matematik
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Geografi
 • Historia
 • Religion
 • Bild
 • Idrott
 • Fysik
 • Kemi
 • Biologi
 • Textil slöjd

Utbildningens längd
Utbildningen kan vara flerårig.

Mer information

Ingemar Hansson
Rektor Introduktionsprogrammen och Prövningsenheten
Mobil: 070-360 81 04
E-post: ingemar.hansson@educ.goteborg.se 

Monica Tjäder
Samordnande specialpedagog
Mobil: 070 540 07 43
Telefon: 031 367 02 18
E-post: monica.tjader@educ.goteborg.se