Individuellt alternativ


På introduktionsprogrammet individuellt alternativ lägger vi upp dina studier, och din praktik, så att de passar för din bakgrund, din person och dina framtidsplaner.

Din utbildning 

Individuellt alternativ vänder sig till dig som inte har uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Här utformas din utbildning efter dina förutsättningar. Du läser de grundskoleämnen du saknar och utbildningen pågår i ett till tre år. I en lugn och trygg miljö studerar du utifrån din individuella studieplan. Du kan gå i en grupp med eget hemklassrum, eller tillsammans med elever från andra grupper.

Vi startar alltid med en introduktionsperiod där en individuell studieplan fastställs. Olika inriktningar och olika studietakt finns beroende på hur många betyg du saknar och med vilken energi du tar dig an skolarbetet. Utbildningstiden varierar på programmet,  och vi skräddarsyr ett upplägg som matchar din kapacitet och anpassar skoldagen efter vad som passar bäst för dig. Vi erbjuder motiverande samtal och utredning och träning för att förbättra läshastighet, stavningsförmåga och läsförståelse.

 Just nu pågår ett utvecklingsarbete på programmet och en uppdatering kommer presenteras i januari-2024.

Vi hjälper dig nå din yrkesdröm!

Som elev på Individuellt alternativ kan du få lära dig mer om hur det är att arbeta med de yrken vi utbildar till på våra yrkesprogram. Under din första termin kan du till exempel besöka våra yrkesprogram, prata med elever och lärare på programmen och se om det är något som väcker en yrkesdröm hos dig.

Under din andra termin kan du få mer tid med det yrkesprogram som väckt din nyfikenhet, prova på olika moment i utbildningen och få fördjupad studie- och yrkesvägledning.

Syftet med yrkesämnen på individuella programmet är att hjälpa dig hitta just din yrkesdröm och ge dig motivation att lyckas nå den drömmen. Som nästa steg kan du söka till Yrkesintroduktion eller till ett nationellt program.

Läs- och skrivundervisning

Vi har pedagoger med god kompetens och erfarenhet inom läs- och skrivutveckling. För dig som har läs- och skrivsvårigheter erbjuder vi utredning och träning för att förbättra läshastighet, stavningsförmåga och läsförståelse. 

Specialpedagogik

Av våra specialpedagoger kan du få tillgång till kompensatoriska hjälpmedel, som inlästa läromedel, skanner, talsyntes med mera. Vi utför också läs- och skrivutredningar och ITPA-tester. 

Grundskoleämnen som du får läsa 

 • Svenska/ Svenska som andra språk
 • Matematik
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Geografi
 • Historia
 • Religion
 • Bild
 • Idrott
 • Fysik
 • Kemi
 • Biologi
 • Slöjd - Textil 
 • Musik

Efter att du fått godkänt i grundskoleämnena är du behörig att söka till ett nationellt gymnasieprogram, folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning.