Yrkespaket Frisör

Drömmer du om att jobba som frisör men är inte behörig att söka till det nationella Hantverksprogrammet på gymnasiet? Då kan Yrkespaket vara rätt utbildning för dig.

Din utbildning 

  • Utbildningen är 2 år.
  • 1500 poäng gymnasiekurser från det nationella Hantverksprogrammet Frisör.
  • Grundskolekursen svenska/svenska som andraspråk.
  • Gymnasiekursen svenska 1/svenska som andraspråk 1 (är du klar med grundskolekursen kan du börja direkt med gymnasiekursen).
  • Yrkeslärare och lärare i svenska arbetar tillsammans för att du ska utveckla det yrkesspråk du behöver på arbetsplatsen.

Efter din utbildning 

  • Är du redo för att kunna avlägga frisörbranschens delprov nivå 1.
  • Kan du söka arbete som frisöraspirant.
  • Kan du komplettera med utbildning på folkhögskola  eller vuxenutbildning för en fullständig gymnasieexamen.

Utbildningen är utformad så att du ska kunna göra delprovet för frisöraspirant motsvarande frisörföretagarnas nivå 1, som är en del av gesällprovet.

Efter din utbildning följer färdigutbildning som frisöraspirant på ett frisörföretag i 2000 timmar innan  du kan göra det slutliga gesällprovet och bli behörig frisör. Det här gäller även elever som gått det 3 åriga nationella programmet.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL - praktik 

En del (15%) av gymnasiekurserna i yrkesämnena gör du på en arbetsplats. Detta heter arbetsplatsförlagt lärande, APL. I din utbildning ingår mycket praktik (APL). Då är du på en arbetsplats och genomför en del av din utbildning där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider.

Antagning

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som går på ett introduktionsprogram och vill satsa på en yrkesutbildning. Du behöver inte vara klar med din grundskolesvenska, men du behöver ha kommit en bra bit på vägen eftersom du behöver goda språkkunskaper för att klara den här utbildningen. 

Du söker utbildningen med hjälp av din Studie- och yrkesvägledare. Elever som vill bli behöriga till ett nationellt program ska istället gå Individuellt alternativ (IMA). 

Frågor om utbildningen?

Välkommen att kontakta:

Anette Jensen
Yrkeslärare, frisör
Lärlingsprogrammet och Yrkesintroduktionsprogrammet
Mobilnummer: 076-100 27 54
E-postadress: anette.r.jensen@educ.goteborg.se

Carina Larsson
Rektor på Hantverksprogrammet, Lärlingsutbildning och Yrkesintroduktion, Frisör, barberare och hår- och makeupstylist
Telefon: 031-367 17 08
E-postadress: carina.larsson@educ.goteborg.se


Programblad och poängplan Yrkespaket frisör