Elev från Barn- och fritidsprogrammet inriktning Barnskötare och elevassistent. Foto: Marie Ullnert
Elev från Barn- och fritidsprogrammet inriktning Barnskötare och elevassistent. Foto: Marie Ullnert

Barn- och fritidsprogrammet

Det är här du ska gå om du på ett eller annat sätt vill jobba med människor. På Barn- och fritidsprogrammet utbildar du dig till att bli personlig assistent, att arbeta med stöd i boende, daglig verksamhet och skola, barnskötare, elevassistent eller som väktare.

Våra inriktningar

På Barn och fritidsprogrammet har vi en inriktning och fyra yrkesutgångar. Du väljer yrkesutgång inför årskurs två.

Pedagogiskt och socialt arbete

Barnskötare
Elevassistent

Väktare
Stödassistent och Personlig Assistent

Lärling

Lärling är för dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Som lärling är du mer än halva din gymnasietid på en arbetsplats. På Barn- och fritidsprogrammet kan du läsa lärling som barnskötare, elevassistent, stödassistent och Personal inom idrotts- och friskvårdsanläggningar.

Din utbildning

Lärande kan ske på många sätt och på olika platser. Sexton veckor av din utbildning kommer att vara förlagd till en arbetsplats. Du följer en handledare och gör arbetsuppgifter under handledning. APL-tiden ger dig goda möjligheter att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

På Barn- och fritidsprogrammet har du möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet för vidare studier inom exempelvis: lärarprogrammet, socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, psykologprogrammet, polishögskolan och fritidsledarutbildning. Centralt i utbildningen är hälsa, pedagogik och ledarskap.


För dig som saknar betyg från grundskolan

Saknar du något grundskolebetyg som behövs för att komma in på Barn och fritidsprogrammet? Då kan du läsa Yrkesintroduktion eller Programinriktat val.

Våra evenemang

På vår Facebooksida hittar du alla våra kommande evenemang.

Följ oss på Instagram

Frågor om programmet?

Välkommen att kontakta:

Jennifer Wall
Rektor Barn- och fritidsprogrammet
Mobil: 070-205 58 19
E-post: jennifer.wall@educ.goteborg.se

Andreas Wester
Yrkeslärare Idrott och hälsa
E-post: andreas.wester@educ.goteborg.se

Linnéa Bengtsson
Lärare samhällskunskap och svenska
E-post: linnea.bengtsson@educ.goteborg.se