Foto: Marie Ullnert
En elev på Barn- och fritidsprogrammet leker med barn på en förskola.

Barnskötare och Elevassistent

Detta är inriktningen för dig som vill arbeta med barn. På det pedagogiska spåret utbildar du dig till barnskötare eller elevassistent. Utbildningen fokuserar på ungas utveckling och lärande. Du har efter avslutad utbildning möjlighet att arbeta som barnskötare eller elevassistent eller vidareutbilda dig till förskollärare, fritidspedagog eller lärare.

Din utbildning

Inriktningen Barnskötare och elevassistent ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om arbetet på förskola, skola och fritidshem. Här får du lär dig att planera och genomföra aktiviteter inom dessa områden.

Du utvecklar dina ledaregenskaper och lär dig planera, organisera och leda olika aktiviteter.

Du lär dig att bemöta barn i olika åldrar och i olika situationer.

Under det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) skapar du kontakter som kan underlätta din framtida anställning.

För dig som saknar betyg från grundskolan erbjuder vi också Yrkesintroduktion och Programinriktat val.

Under din utbildning har du möjlighet att läsa kurser som ger dig grundläggande högskolebehörigt.

Efter din utbildning

Du får en yrkesexamen och kan direkt börja jobba som barnskötare eller elevassistent. Du får kunskaper inom pedagogiskt arbete som också underlättar för fortsatta studier till förskollärare, fritidspedagog eller lärare.

Lärling

Den här inriktningen kan du även läsa som lärling. Kontakta SYV eller skolan för mer information.

Frågor om programmet?

Välkommen att kontakta:

Tina From
Lärare i pedagogiskt arbete, pedagogik, och svenska
Mobil: 0725 -15 56 71
E-post: tina.from@educ.goteborg.se

Jennifer Wall
Rektor Barn- och fritidsprogrammet
Mobil: 070-205 58 19
E-post: jennifer.wall@educ.goteborg.se