Foto: Marie Ullnert

Marie Ullnert

Barn- och fritidsprogrammet

Det är här du ska gå om du på ett eller annat sätt vill jobba med människor. På barn- och fritidsprogrammet utbildar du dig till att bli personlig assistent, att arbeta med stöd i boende, daglig verksamhet och skola, barnskötare, elevassistent, väktare eller som personlig tränare.

Lärande kan ske på många sätt och på olika platser. Minst sexton veckor av din utbildning kommer att vara förlagd till en arbetsplats. Du följer en handledare och gör  arbetsuppgifter under handledning. APL-tiden ger dig goda möjligheter att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

På Barn- och fritidsprogrammet har du möjlighet att läsa kurser som förbereder dig för vidare studier inom exempelvis: lärarprogrammet, socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, psykologprogrammet, polishögskolan och fritidsledarutbildning. Centralt i utbildningen är hälsa, pedagogik och ledarskap. 

Som sökande till programmet väljer du en inriktning och yrkesutgång.

Pedagogiskt arbete

Socialt arbete

Fritid och Hälsa

För dig som saknar betyg från grundskolan

Lärling