En lärare pratar med två elever som sitter vid en bänk. Framför sig har eleverna böcker, pennor och telefoner.

AST-enheten


AST-enheten har utbildningar för dig med en diagnos inom autismspektrat.  Personalen utgör ett team med olika professioner som skapar en trygg lärmiljö för dig. I teamet finns specialpedagoger, speciallärare, ämneslärare och resurspedagoger – med bred kompetens och mångårig erfarenhet. Vårt förhållningssätt bygger på tillit, respekt och hänsyn till funktionsvariationer och elevernas starka sidor lyfts fram.

Din utbildning 

AST-enheten är en specialdesignad enhet för elever som har en diagnos inom autism-spektrat. Här finns specialpedagoger, speciallärare, ämneslärare och resurspedagoger med bred kompetens och mångårig erfarenhet och som arbetar i team. Vårt förhållningssätt bygger på tillit, respekt och hänsyn till funktionsvariationer. Vi lyfter fram våra elevers starka sidor. 

På AST-enheten kan du läsa Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Beteendevetenskap, Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen Naturvetenskap eller Individuellt alternativ. 

Lokaler och lärmiljön 

AST-enheten är en del av Burgårdens gymnasium och våra lokaler ligger på en egen våning i skolan. Klassrummen och lokalerna du kommer att ha din undervisning i är till stor del anpassade för elever med diagnos inom autismspektrum. Vi har betydligt mindre klasser än vad som är vanligt på gymnasiet. Detta för att hinna ge eleverna de anpassningar och stöd de behöver. Samläsning med andra klasser förekommer, såväl inom AST enheten som med andra elever på skolan.

  • En lugn och strukturerad studiemiljö med hög vuxennärvaro. 

  • Vi har ett nära samarbete med kurator och skolsköterska.

  • Skoldagen är planerad på ett sätt som ger dig trygghet och sammanhang. Det är regelbundna tider i största möjliga utsträckning. När andra program har håltimme har vi studieverkstad eller matteverkstad.
     
  • Hemklassrum, mindre grupper och sammanhållen undervisning i hög utsträckning.
        
  • Personal med hög kompetens: pedagoger, speciallärare, specialpedagoger och resurspedagoger. 

  • Kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare för samarbete kring skolgången.

Särskild ansökan till Individuellt alternativ på AST-enheten

För att göra en anmälan till utbildningen Individuellt alternativ behöver din skola fylla i en särskild anmälningsblankett som skickas med din ansökan i Indra2. Länk till blanketten


Filmer från AST-enheten

Erik och Nemo berättar om sin utbildning

Kolla in filmerna där Erik och Nemo som läser Naturvetenskapsprogrammet berättar vad de tycker om sin yrkesdrömmar,  utbildning och lärare.

Har du frågor om AST-enheten?

Välkommen att kontakta: 

Maria Zinn
Rektor för Individuellt alternativ på AST-enheten, Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet på AST-enheten
Mobilnummer: 079-067 06 78
Telefonnummer: 031 367 02 07
E-postadress: maria.zinn@educ.goteborg.se

Ulrike Henkel
Specialpedagog på naturvetenskapliga och samhällsprogrammet
E-postadress: ulrike.henkel@educ.goteborg.se 

Lars Emlund
Speciallärare på Individuellt alternativ
E-postadress: lars.emlund@educ.goteborg.se