AST-enheten

AST-enheten har utbildningar för dig med diagnos inom autismspektrum. Personalen utgör ett team med olika professioner som skapar en trygg lärmiljö för dig. I teamet finns specialpedagoger, speciallärare, ämneslärare och resurspedagoger – med bred kompetens och mångårig erfarenhet. Vårt förhållningssätt bygger på tillit, respekt och hänsyn till funktionsvariationer och elevernas starka sidor lyfts fram.

Lokaler och lärmiljön

Våra lokaler genomgår nu en renovering och till augusti 2020 har vi nya, fräscha lokaler. AST-enhetens lokaler är en del av Burgårdens gymnasium, ligger på ett eget våningsplan och är väl anpassade för elevgruppens behov. ​

  • En lugn och strukturerad studiemiljö med hög vuxennärvaro.
  • Vi har ett nära samarbete med kurator och skolsköterska.
  • Skoldagen är planerad på ett sätt som ger dig trygghet och sammanhang.
  • Hemklassrum, mindre grupper och sammanhållen undervisning i hög utsträckning.
  • Personal med hög kompetens; pedagoger, speciallärare, specialpedagoger och resurspedagoger.
  • Kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare för samarbete kring skolgången.

Din utbildning

På AST-enheten kan du läsa Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap, Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap eller Individuellt alternativ.

Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap

Är du intresserad av hur samhället fungerar och hur människor påverkas av det som händer lokalt och globalt? Då är det här programmet för dig! Här får du lära dig om människors samspel med sin omgivning och samhällets utveckling.

Foto: Maria Ullnert
På Samhällsprogrammet med inriktningen med beteendevetenskap får du kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Du läser kurser i t.ex. ledarskap och kommunikation.

Efter din utbildning
har du särskild behörighet att läsa vidare på högskolan till ditt drömyrke! Kanske är det som socionom, personlig tränare, lärare, beteendevetare, samhällsvetare, arbete med globala frågor eller förskollärare.

Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap

Gillar du att experimentera, laborera, och miljöfrågor? Vill du fördjupa dina kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik? Då är det här programmet för dig! Här utvecklar du dina förmågor som kreativ problemlösare.

På Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap får du fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra iakttagelser.

Efter din utbildning
har du särskild behörighet att läsa vidare på högskolan till ditt drömyrke! Kanske är det veterinär, sjuksköterska, läkare eller arkeolog.

Individuellt alternativ

Här läser du de grundskoleämnen du saknar och utbildningen pågår i ett till tre år. I en lugn och trygg miljö studerar du utifrån din individuella studieplan.

Du kan gå i en grupp med eget hemklassrum, eller tillsammans med elever från andra grupper.

På Individuellt alternativ anpassar vi din skoldagen efter vad som passar bäst för dig. I undervisningen ingår socialt lärande, där vi systematiskt och målinriktat arbetar med social förståelse och förmågan att samspela och kommunicera med andra.

Vi erbjuder motiverande samtal och utredning och träning för att förbättra läshastighet, stavningsförmåga och läsförståelse. Vi har pedagoger med god kompetens och erfarenhet inom läs- och skrivutveckling.

Efter att du fått godkänt i grundskoleämnena är du behörig att söka till ett nationellt gymnasieprogram, folkhögskola eller komvux.

Besök AST-enheten

Du är mycket välkomna att besöker oss under Öppet hus för att se våra lokaler och får mer information om vår AST-verksamhet. Under besöket kan ni anmäla intresse för ett studiebesök, där du har möjlighet att vara med under en lektion.

Foto: Helena Hajdu-Rafis

Frågor om Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet, AST

Välkommen att kontakta:

Maria Gustafsson
Rektor Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och AST-enheten
Mobil: 076-764 54 97
E-post: maria.gustafsson@educ.goteborg.se

Ann-Sofie Nyström
Specialpedagog AST-enheten
Mobil: 0722 55 87 07
E-post: ​ann-sofie.nystrom@educ.goteborg.se

Frågor om Individuellt alternativ, AST

Välkommen att kontakta:

Ingemar Hansson
Rektor Introduktionsprogrammen och Prövningsenheten
Mobil: 070-360 81 04
E-post: ingemar.hansson@educ.goteborg.se

Monica Tjäder
Samordnande specialpedagog
Mobil: 070 540 07 43
Telefon: 031 367 02 18
E-post: monica.tjader@educ.goteborg.se