Skolvärdar

På Burgården är vi fyra skolvärdar som arbetar nära våra elever för att tillsammans med personal skapa trygghet och trivsel på skolan.

Vi skolvärdarna arbetar aktivt med den miljö, det klimat och det bemötande vi vill ha på Burgården! Varje elev ska bli bemött med respekt, vara trygg och trivas!

Skolvärdar

Irfet Durdevic
Skolvärd
Mobil: 0702-37 20 30
E-post: irfet.durdevic@educ.goteborg.se

Mary Cynthia Wendahl
Skolvärd
Mobil: 073-648 45 53
E-post: mary-cynthia.wendahl@educ.goteborg.se

Jorge Lattof
Skolvärd
Mobil: 073-717 70 95
E-post: jorge.lattof@educ.goteborg.se

Therese Bergquist
Skolvärd och elevcoach
Mobil: 072 523 73 71
E-post: therese.bergquist@educ.goteborg.se