Jenny Larsson
Verksamhetschef
031-367 02 21
jenny.larsson@educ.goteborg.se

Bengt Broberg
Rektor Estetiska programmet och Hantverksprogrammet
Tel: 031-367 17 08
Mob: 070-219 90 97
bengt.broberg@educ.goteborg.se

Maria Gustafsson
Rektor Lärcentrum, AST-enheten och preparandutbildningarna 
Mob: 076-764 54 97
maria.gustafsson@educ.goteborg.se

Ingemar Hansson
Rektor Introduktionsprogrammen och Prövningsenheten
Mob: 070-360 81 04
ingemar.hansson@educ.goteborg.se

Tomas Savinainen
Rektor Hotell & turism, Språkintroduktion 
Tel: 031-367 02 25
Mob: 072-855 34 95
tomas.savinainen@educ.goteborg.se

Jennifer Wall
Rektor Barn- och Fritidsprogrammet, Naturbruksprogrammet 
Mob: 070-205 58 19
jennifer.wall@educ.goteborg.se