Skolledning

Kontaktuppgifter till verksamhetschef och rektorer på Burgårdens gymnasium.

Jenny Larsson
Verksamhetschef
Telefon: 031-367 02 21
E-post: jenny.larsson@educ.goteborg.se

Bengt Broberg
Rektor Estetiska programmet, Musik och Hantverksprogrammet
Telefon: 031-367 17 08
Mobil: 070-219 90 97
E-post: bengt.broberg@educ.goteborg.se
Enhet: BUG 1

Maria Gustafsson
Rektor Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Programinriktat val, Individuellt alternativ på AST-enheten
Telefon: 031-367 02 40
Mobil: 076-764 54 97
E-post: maria.gustafsson@educ.goteborg.se
Enhet: BUG 4

Ingemar Hansson
Rektor Individuellt alternativ och Prövningsenheten
Mobil: 070-360 81 04
E-post: ingemar.hansson@educ.goteborg.se
Enhet: BUG 3

Martin Sävfors
Tillförordnad rektor, Hotell och turismprogrammet Lärlingsutbildning och Yrkesintroduktion, Yrkespaket
Mobil: 072-501 28 25
E-post: martin.savfors@educ.goteborg.se
Enhet: BUG 2

Jennifer Wall
Rektor Barn- och fritidsprogrammet, Naturbruksprogrammet, Djur
Mobil: 070-205 58 19
Telefon: 031-367 02 15
E-post: jennifer.wall@educ.goteborg.se
Arbetsrum: B-huset, rum 339
Enhet: BUG 5