Serviceenheten

Här hittar du kontaktuppgifter till Burgårdens serviceenhet som består av vaktmästeri, lokalvård och kök.