Serviceenheten

Här hittar du kontaktuppgifter till Burgårdens serviceenhet som består av vaktmästeri, lokalvård och kök.

Serviceenheten

Marek Hom
Servicechef
Telefon: 031-367 02 44
E-post: marek.hom@educ.goteborg.se

Vaktmästeri
Telefon: 031-367 02 41

Johan Blomqvist
Teknisk service
Mobil: 072-246 14 97
E-post: johan.blomqvist@educ.goteborg.se

Ashwak Bawi
Städledare
Mobil: 076-141 24 58
E-post: ashwak.bawi@educ.goteborg.se

Kent Lindberg
Kökschef
Telefon: 031-367 02 60
E-post: kent.lindberg@educ.goteborg.se